Home

Welcome !

कॉ गंगाधर अप्पा बुरांडे

संस्थापक अध्यक्ष

महाराष्ट्र शिक्षण संस्था मोहा

महाराष्ट्र शिक्षण संस्था मोहा संचालित महाराष्ट्र विद्यालय मोहा ता परळी वै जि बीड ही ग्रामीण भागातील दर्जेदार शिक्षण देणारी शिक्षण संस्था आहे. मागासवर्गीय मुलांना अल्प दरात जेवणाची व निवासाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.निसर्गाच्या सानिध्यात भव्य इमारत व क्रीडांगण ,अदयावत प्रयोगशाळा ,संगणक कक्ष , मोहा परीसारातील विद्यार्थ्यांसाठी स्कूलबसची सोय ,विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी , रात्र अभ्यासिकेची व्यवस्था , शाळेच्या वेळे व्यतिरिक्त जादा तासिकेची व्यवस्था , उज्वल निकालाची परंपरा , ज्ञानरचानावादी शिक्षण पद्धती .

Join 3 other followers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: